Welkom
Welkom

tadalafil 5 mg

tadalafil generico teva celticcodingsolutions.com


De balie van Kortrijk heet u van harte welkom op haar website.

De balie van Kortrijk telt meer dan 600 advocaten, verspreid over geheel Zuid-West-Vlaanderen.

De balie van Kortrijk leeft naar het beeld van de regio die zij bedient: dynamisch en vooruitstrevend. De balie heeft daarom reeds lang begrepen dat de advocaat zijn essentiële rol in de maatschappij slechts kan blijven vervullen door mee te gaan met zijn tijd.

Wij willen een advocatuur die hoge kwaliteit biedt, toegankelijk is en werkt in volle onafhankelijkheid.

De Kortrijkse balie heeft in de gerechtelijke wereld een grote faam.

Kortrijkse advocaten zijn niet uitsluitend gericht op de eigen regio. Zoals veel van hun cliënten, zijn de Kortrijkse advocaten actief in geheel Europa en dit steeds met de pragmatische en concrete aanpak, eigen aan de streek.

Met deze website willen wij u rondleiden in de verschillende aspecten en diensten van de Orde van advocaten te Kortrijk.

De website bestaat uit een publiek luik en een privaat luik.

Het publieke luik is toegankelijk voor elke bezoeker. Het private luik is voorbehouden aan de advocaten van de Kortrijkse balie die uitsluitend toegang hebben tot dit gedeelte van de website via een log-in en paswoord.

Op het publieke gedeelte van de website vindt u allerhande nuttige informatie nopens de advocatuur. U vindt er zowel gegevens over de Orde van advocaten als over de individuele advocaten die er deel van uitmaken.

Frédéric BUSSCHAERT
Stafhouder 2017-2018